Te sektory, w których przedsiębiorstwa realizują usługi oparte na pracy zdalnej stają się naturalnym środowiskiem dla tworzenia oraz implementacji aplikacji mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Dotyczy to także logistyki i transportu.

Aplikacje mobilne w branży logistycznej można wykorzystać do planowania, realizowania oraz monitorowania zadań w terenie (takie możliwości daje np. system e-Service). Narzędzia idealnie sprawdzają się przy koordynacji kontaktu na linii kierowca – operator logistyczny – fabryka, umożliwiając satysfakcjonujący i wydajny dialog w czasie rzeczywistym. W tym scenariuszu producent korzysta z aplikacji webowych lub mobilnych, wpisując w system zlecenie spedycyjne. Zgłoszenie to automatycznie trafia do operatora logistycznego, którego koordynator korzysta z aplikacji webowej. Stamtąd zlecenie realizacji zadania kierowane jest do kierowcy korzystającego z aplikacji mobilnej instalowanej na smartfonie. Kierowca otrzymuje harmonogram tras, lokalizacje, łatwo też trafia do celu dzięki modułowi GSP. Po wykonaniu zlecenia przekazuje raport CMR, który w sposób automatyczny widoczny w aplikacji koordynatora. Wykonuje on protokół powykonawczy, który poprzez system kierowany jest do fabryki. Zarządca widzi potwierdzenie wykonania zlecenia w przypisanej mu aplikacji webowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu firma logistyczna może wydajnie planować i realizować prace zlecone przez klienta, posiada też stałą kontrolę nad kierowcami. Może monitorować koszty i ustalać planowane przychody. Pamiętajmy, że dzięki nowoczesnej technologii zarówno koordynator i kierowca, jak i klient mają dostęp do wszystkich zgłoszeń, zleceń oraz postępów prac w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji o produkcie: https://e-qsg.com/co-mamy/e-service/
lub napisz do nas: kontakt@e-qsg.com