W trzecim, wakacyjnym kwartale 2017 dzieję się znacznie mniej – nasze zainteresowanie wzbudziły:

Do zobaczenia!