e-Production

Pierwsze oprogramowanie przemysłowe klasy LPS, przeznaczone do kompleksowej optymalizacji i zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj system dedykowany Przedsiębiorstwom Produkcyjnym do uzyskiwania większej wydajności produkcyjnej, o niższych kosztach, przy użyciu istniejących środków trwałych.

 • większa wydajność przy użyciu istniejących środków trwałych
 • niższe koszty produkcji przy utrzymaniu wysokiej jakości wyrobów
 • optymalizacja procesów produkcji przez kluczowe wskaźniki
 • zmniejszenie poziomu odpadowości i marnotrawstwa
 • krótkie ROI, szybka implementacja i integracja w fabryce
e-Production to pierwsze na rynku rozwiązanie z dziedziny automatyki i informatyki przemysłowej klasy LPS (Lean Production System)!
Optymalizacja i zarządzanie
Dzięki e-Production otrzymujesz bieżące informacje o wydajności środków trwałych Parku Maszynowego. Wszystkie dane dostarczane są w czasie rzeczywistym, co pozwala na wprowadzanie szybkich zmian adaptacyjnych.
 • Modelowanie i optymalizowanie procesów produkcji poprzez wskaźniki
 • Bieżące raportowanie wskaźników istotnych i zdarzeń
 • Możliwość wprowadzania szybkich zmian adaptacyjnych
 • Opomiarowanie maszyn trudnych do objęcia systemem ręcznego zbierania danych
 • Wspomaganie Visual Management, procesów TPM oraz obsługa Action List
Technologia i innowacje
Dajemy innowacyjny produkt o wysokiej funkcjonalności i użyteczności, łatwy do wdrożenia, podnoszący wydajność dzięki wykorzystaniu dobrych praktyk.
 • Miarodajne wyniki produkcyjne w czasie rzeczywistym
 • Kompaktowe urządzenia i czytelne, konfigurowalne ekrany
 • Wizualizacje zarządzenia procesami produkcji
 • Raporty wydajności, zagrożeń i zmian w procesach produkcyjnych
 • Brak bezpośredniej ingerencji w pracę maszyny
Architektura systemu e-Production
Rozwiązania sprzętowe w ramach systemu e-Production nie ingerują w sposób bezpośredni w pracę maszyny, przez co nie ma zagrożenia utraty gwarancji fabrycznej.
System został zaprojektowany w taki sposób, aby jego wdrożenie mogło nastąpić w każdym zakładzie produkcyjnym. System umożliwia wprowadzanie dowolnych parametrów wydajnościowych.
Dostęp do informacji zbieranych przez e-Production posiadają wszystkie wyznaczone osoby. Uprawnienia dostępowe nadawane są przez administratora systemu i mogą być dowolnie modyfikowane.
Etapy wdrożenia e-Production
 • Instalacja czujników Instalacja czujników sterowników oraz urządzeń sieciowych bez bezpośredniej ingerencji w pracę maszyny.
 • Połączenie systemu Połączenie systemu z bazą danych i serwerem za pomocą hardware (transmisja danych odbywa się poprzez sieć ethernet).
 • Instalacja ekranów dotykowych Instalacja ekranów dotykowych przy stacjach roboczych obsługiwanych przez operatorów maszyn (do wprowadzaniach danych, obserwacji parametrów wydajnościowych maszyn, zgłaszania problemów, kontroli procesów). Wyposażenie paneli w czytniki kart RFID.
 • Rejestracja danych Rejestracja danych pomiarowych w systemie następuje automatycznie. Wszystkie kluczowe parametry produkcyjne wyświetlane są w czasie rzeczywistym.