e-Quality

System klasy ERP/ECM pozwalający na sprawne zarządzanie obsługą reklamacji w aplikacjach webowo-mobilnych pracujących w czasie rzeczywistym.

Z systemu korzystają Salony Sprzedaży, w których ważne jest sprawne zarządzanie jakością na wszystkich etapach łańcucha dostaw oraz możliwość komunikacji i raportowania w trybie online.

 • Nowoczesne aplikacje webowe i mobilne do obsługi reklamacji
 • Niższe koszty i czas realizacji procesów reklamacyjnych
 • Lepsza jakość towaru na półce i wyższy wskaźnik customer experience
 • Bieżąca weryfikacja pracy i wyższa wydajność Pracowników
 • Ewidencja zgłoszeń online, rzetelne dane w czasie rzeczywistym
e-Quality pozwala na eliminację czasochłonnych procedur związanych z obsługą reklamacji, a jednocześnie – ograniczanie ryzyka pojawiania się w obrocie handlowym wadliwych towarów!
Aplikacja Pracownika Rampy i Magazynu
Pracownik Rampy i Magazynier mogą sprawnie raportować wychwytywane wady produktowe, ograniczając ryzyko pojawienia się uszkodzonych towarów w dalszym obrocie.
 • Praca w dedykowanej aplikacji mobilnej
 • Rejestracja defektów w plikach multimedialnych (notatka głosowa, zdjęcie, film)
 • Szybki podpis na ekranie urządzenia mobilnego na potwierdzenie odbioru
 • Mniejsza liczba pomyłek w dokumentacji przyjmowanego i wydawanego towaru
 • Eliminacja papierologii na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów
Aplikacja Pracownika Sklepu i Ekspozycji
Pracownik Sklepu i Ekspozycji korzysta z aplikacji mobilnej, by sprawnie raportować informacje o wadliwych towarach wychwyconych na półce.
 • Praca w dedykowanej aplikacji mobilnej
 • Wyższa jakość towarów na półce i szybkie zgłaszanie wad
 • Funkcja skanera kodu i edycji danych w urządzeniu mobilnym
 • Multimedia dla lepszego zobrazowania incydentu
 • Sprawna komunikacja online z innymi działami, np. reklamacji czy odzyskiwania
Aplikacja Pracownika BOK i Call Center
Pracownik działu Obsługi Klienta korzysta z aplikacji webowej, by przyjmować reklamacje Klientów oraz kwalifikować rodzaje uszkodzeń i przyczyny zwrotów.
 • Praca w dedykowanej aplikacji webowej
 • Szybka i wydajniejsza praca bez dokumentacji papierowej
 • Miarodajne dane jakościowe od Klientów składających skargi
 • Bieżący dostęp Menadżerów do wprowadzanych danych
 • Kontrola Pracowników BOK, weryfikacja kompetencji i trafności decyzji
Aplikacja Klienta Końcowego
Aplikacja mobilna i webowa udostępniona Klientowi Końcowemu pozwala zgłaszać reklamacje wraz z multimediami obrazującymi wykryte wady.
 • Personalizowana aplikacja mobilna oraz webowa
 • Możliwość składania reklamacji w trybie 24/7
 • Bieżące śledzenie statusów reklamacji bez wychodzenia z domu
 • Krótsza i wygodniejsza procedura ograniczająca koszty procesu
 • Wyższy wskaźnik customer experience mimo reklamacji