e-Service

Poznaj system, dzięki któremu zautomatyzujesz procesy związane z planowaniem, zlecaniem, realizowaniem i monitorowaniem Zadań oraz Zleceń wykonywanych w terenie.

Z e-Service może korzystać każdy Dostawca Usług, który zajmuje się realizacją Zleceń w terenie oraz każdy Właściciel Majątku zlecający Zadania mobilnym Firmom lub/i Pracownikom.

 • Wygoda dzięki aplikacjom webowo-mobilnym
 • Sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi
 • Monitoring online realizacji i efektów prac
 • Elektroniczny obieg dokumentów i multimedia
 • Oszczędności ekonomiczne i ekologiczne
e-Service sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z delegowaniem wszelkiego rodzaju Zadań!
Aplikacja Klienta Usług oraz Kierownika Obiektu
Kierownik Obiektu zgłasza zdarzenie, korzystając z aplikacji mobilnej. Właściciel Majątku poprzez aplikację webową składa Zlecenia, monitoruje realizację Zadań oraz śledzi statusy wykonanych prac.
 • Zlecanie i monitorowanie Zadań w czasie rzeczywistym
 • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów
 • Eliminacja uciążliwej komunikacji tradycyjnej
 • Nadawanie Pracownikom uprawnień do składania Zleceń
 • Bieżące statusy i multimedia na potwierdzenie realizacji Zadań
Aplikacja Koordynatora Usług
Dostawca Usług przyjmuje Zlecenia w czasie rzeczywistym, prowadzi komunikację online z Właścicielami Majątku, na bieżąco koordynuje pracujących w terenie Pracowników, monitoruje koszty i ustala planowane przychody.
 • Praca w aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej
 • Dostęp do wszystkich Zgłoszeń i Zleceń w czasie rzeczywistym
 • Wydajne planowanie i realizowanie zlecanych prac
 • Skuteczne zarządzanie Zespołami Mobilnych Pracowników
 • Monitorowanie kosztów oraz ustalanie planowanych przychodów
Aplikacja Mobilnego Lidera Usług
Mobilny Pracownik realizuje Zadania szybciej i efektywniej dzięki elektronicznym listom kontrolnym i dokumentacji technicznej, skanerowi kodów oraz możliwości tworzenia multimediów.
 • Aplikacja instalowana na urządzeniu mobilnym z modułem GPS
 • Zdalny kontakt z Koordynatorem
 • Kontrola wykonywanej pracy w czasie rzeczywistym
 • Elektroniczne listy kontrole i dokumentacja techniczna
 • Skaner kodów oraz tworzenie multimediów