Zakończyliśmy z sukcesem pilotażowe wdrożenia naszego rozwiązania e-Production 2.0 w Faurecia Wałbrzych S.A. Dywizja Frames