Dzięki sukcesowi pilotażowego wdrożenia Faurecia Wałbrzych S.A. podjęła decyzję o całościowym wdrożeniu naszego rozwiązania e-Production 2.0