Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli, wartość eksportu polskich mebli w 2014 roku wyniosła ponad 8 mld euro, plasując nasz kraj na siódmym miejscu w światowym rankingu. Zwiększająca się produkcja to duże wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do osiągania coraz lepszej pozycji na rynku oraz realizacji wszystkich ustalonych celów biznesowych.

Właścicielom fabryk polecamy system do autonomicznego opomiarowania maszy. To inteligentna infrastruktura informatyczna, której celem jest optymalizacja produkcji w zgodzie z koncepcją Lean Manufacturing. Istotą systemu jest wykluczenie problemów uniemożliwiających prowadzenie wydajnych procesów wytwórczych, a także – skrócenie czasu produkcji przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych tworzonych towarów. Gwarancje takie dają dane dotyczące pracy maszyn pozyskiwane z zewnętrznie instalowanych czujników pomiarowych.

Dlaczego to takie ważne?

Priorytetem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zrównoważony wzrost mocy produkcyjnych pozwalający na oferowanie wysokiej jakości produktów w możliwie konkurencyjnym pułapie cenowym. Aby spełnić taki warunek, firma musi podejmować konkretne działania ukierunkowane na zwiększanie własnej efektywności operacyjnej. Właśnie w realizacji tego celu pomaga system do autonomicznego opomiarowania maszyn produkcyjnych.

Polecamy e-Production, więcej informacji na stronie: www.qsg-company.com/produkty/o-e-production.